Diagnoza i terapia funkcji centralnych

Diagnoza funkcji centralnych – to badanie funkcji słuchowych, wzrokowych
i motorycznych (ruchowych), a także procesów poznawczych na podstawie wybranych, dopasowanych przez diagnostę testów. Wyżej wymienione funkcje,
są funkcjami wiodącymi w procesie edukacji dziecka, dlatego tak ważne jest, aby ich działanie było prawidłowe. Każda diagnoza poprzedzona jest wstępnym wywiadem terapeuty z rodzicami. Dodatkowo, badanie poparte jest szczegółową obserwacją dziecka w trakcie pracy.

Gabinet Pedagogiczny Fonematicum w Wodzisławiu Śląskim oferuje:

1) diagnozę i terapię zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego:

  • Metodą Warnkego®

2) diagnozę i terapię ręki oraz zaburzeń motoryki małej,

3) diagnozę dziecka w wieku przedszkolnym (przed bezpośrednim rozpoczęciem nauki szkolnej).

Diagnozy dzieci odbywają się w godzinach około południowych, ze względu na jednorazową formę spotkania.

Diagnoza i terapia funkcji centralnych Wodzisław Śląski

Terapia, trening funkcji centralnych – to zajęcia, podczas których korygowana jest i usprawniana praca zaburzonych lub osłabionych funkcji percepcyjno-motorycznych (według indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka wyznaczonych podczas diagnozy), a także wspierana praca tych funkcji, które rozwinięte są prawidłowo.

Zajęcia w gabinecie pedagogicznym Fonematicum dedykowane są przede wszystkim dzieciom, u których:

  • zdiagnozowana jest dysleksja,
  • pojawiają się trudności z nauką czytania oraz pisania,
  • występują problemy z koncentracją uwagi,
  • ujawniają się problemy z zapamiętywaniem,
  • obserwuje się występowanie zwiększonej ilości błędów ortograficznych,
  • występują trudności w nauce.

Diagnoza oraz zajęcia w Gabinecie Pedagogicznym Fonematicum w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kręta 10, odbywają się po uprzednim kontakcie:

  • Telefonicznym: +48 733 676 003
  • Mailowym: gabinet@fonematicum.pl

Znajdziesz nas też na Facebooku: Gabinet Pedagogiczny Fonematicum
w Wodzisławiu Śląskim.

Gabinet Pedagogiczny Fonematicum w Wodzisławiu Śląskim zaprasza wszystkich rodziców wraz z dziećmi, które potrzebują pomocy i wsparcia w procesie edukacji. Jeśli mieszkasz w miejscowości: Radlin, Rydułtowy, Pszów, Marklowice, Mszana, Czyżowice, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój – jesteśmy dla Was!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą!