Regulamin / Zasady współpracy:

 1. Terapia realizowana jest w oparciu o wcześniej przeprowadzoną specjalistyczną diagnozę.
 2. Czas trwania terapii wynosi 50 minut (1 godzina terapeutyczna) lub odpowiednio wg ustaleń diagnosty, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie i są realizowane punktualnie. Spóźnienie klienta nie powoduje wydłużenia czasu terapii. Kończy się ona każdorazowo w przewidzianym czasie. Późniejsze rozpoczęcie zajęć przez terapeutę, wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, skutkuje wydłużeniem czasu terapii o odpowiednią ilość minut opóźniających rozpoczęcie.
 4. Odwołanie zajęć przez klienta później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej odpłatności za zajęcia (najpóźniej do godziny 18 poprzedniego dnia).
 5. Na zajęciach obowiązuje każdorazowo obuwie zamienne (bez względu na pogodę – do gabinetu dzieci wchodzą w obuwiu zmiennnym lub samych skarpetkach).
 6. Buty oraz ubranie wierzchnie pozostają w poczekalni, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
 7. Za udział w zajęciach (indywidualnych lub grupowych) należy uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, bezpośrednio po spotkaniu u osoby prowadzącej.
 8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przychodzenia na zajęcia dzieci (lub dzieci w towarzystwie osób dorosłych) będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych oraz bakteryjnych. Terapeuta może odmówić przyjęcia na zajęcia dziecka, które jest mocno przeziębione tj. ma silny katar, kaszel lub sprawia problemy wychowawcze.
 9. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko niedostosowane do ściśle określanych zasad pracy odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 10. Właściciel oraz personel Gabinetu Pedagogicznego Fonematicum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz pozostawionych bez odpowiedniej opieki w poczekalni w czasie przed zajęciami oraz po zajęciach.
 11. Przebywanie w gabinecie dozwolone jest wyłącznie w obecności terapeuty/osoby prowadzącej terapię.
 12. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń odbywa się zgodnie z zaleceniami terapeuty/osoby prowadzącej terapię, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. Uczestnicy terapii nie mogą samodzielnie korzystać ze sprzętu znajdującego się w sali.
 13. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności spotkań. Zakończenie terapii następuje w momencie skorygowania i usprawnienia zaburzonych/osłabionych funkcji niezbędnych do opanowania umiejętności szkolnych.
 14. Gabinet ma prawo odstąpić od realizacji terapii dziecka w przypadku nieuregulowania płatności lub nie stawiania się dziecka na zajęciach w wyznaczonych terminach, bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności.
 15. Gabinet Pedagogiczny Fonematicum jest miejscem przyjaznym dzieciom oraz rodzicom. Stosujemy zasadę poufności, bezpieczeństwa, indywidualizacji metod i środków, stopniowania trudności, korekcji i kompensacji zaburzeń, a także systematyczności i ciągłości oddziaływań terapeutycznych.

Diagnoza oraz zajęcia w Gabinecie Pedagogicznym Fonematicum w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kręta 10, odbywają się po uprzednim kontakcie:

 • Telefonicznym: +48 733 676 003
 • Mailowym: gabinet@fonematicum.pl

Znajdziesz nas też na Facebooku: Gabinet Pedagogiczny Fonematicum
Wodzisław Śląski.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą!